De Evenemententafel

Het doel van de evenemententafel bij de afdeling communicatie is: meer afstemming/weten van evenementen die je collega’s organiseren; overlap signaleren in programmering en/of datum; bewustzijn van de kosten; het imago van de provincie Gelderland; grip op evenementen; gebruik van het provinciehuis en veiligheid. Deze evenemententafel is in opdracht van MT smal in het leven geroepen.

  • Er wordt elke dinsdag vergadert om 14.00 uur.
  • Aan tafel zitten: Danielle Hogeland (vertegenwoordiger BV), Kristian Peters (vertegenwoordiger Programmering) en Madelon Tuil (Coördinator evenementen).
  • Ieder evenement wat georganiseerd wordt, graag in een zo vroeg mogelijk stadium melden bij Madelon Tuil. m.tuil@gelderland,nl, 026 359 86 40. Informatieavonden zijn hierop niet van toepassing.
  • Team evenementen (Madelon Tuil & Esther Beugelink) stuurt je vooraf een uitnodiging voor het gesprek aan de Evenemententafel.
  • Informatie over het te organiseren evenement vraagt het team Evenementen op via een intakeformulier of toelichtende tekst via email.
  • Een totaal overzicht van de geplande evenementen vindt je op het Serviceplein.