Rollen en taken bij de organisatie van een live studio uitzending

Eindredacteur

 • Leidt de vergaderingen.
 • Heeft de eindverantwoordelijkheid over de items.
 • Bepaalt wat wel of niet past in een uitzending.
 • Inspireert en stuurt redactie aan.
 • Geeft input vanuit (ontwikkelingen in) de organisatie en brengt duiding en samenhang aan.
 • Bespreekt onderwerpen met presentator en geeft daar duiding aan.

Filmmaker

 • Neemt voor filmitems briefing aan van de redacteuren.
 • Gaat op pad om de items te maken.
 • Doet de cameravoering en zorgt dat de sfeer van het item ook in beeld en geluid klopt.
 • Maakt de edit en levert op tijd aan.

Opnameleider

 • Kan een aparte rol zijn, maar kan ook een producent prima op zich nemen.
 • Zorgt ervoor dat alle mensen op de juiste tijd de juiste dingen doen tijdens de uitzending, zoals bijvoorbeeld startschot en eindsein.

Presentator

 • Wordt gebrieft door de producent en/of eindredacteur op de items.
 • Kan zijn eigen jeu aan onderwerpen geven.
 • Denkt mee in redactieteam.
 • Praat het programma aan elkaar, doet de interviews aan tafel.
 • Is het gezicht van de show.

Procescoördinator

 • Bewaakt de planning en voortgang.
 • Plant redactievergaderingen en andere overleggen.
 • Ziet toe op deadlines.

Producer

 • De producer maakt een draaiboek, afspraken, planningen en regelt materieel etc. Dit in samenhang met de redactierol , omdat dat een meerwaarde heeft voor de rol van producer.
 • Het is handig om iemand in te schakelen met scherpe creatieve neus en een frisse blik voor de juiste invalshoek voor een item.

Productieassistent

 • Is vooral handig op de draaidag.
 • De productieassistent verwelkomt gasten, maakt het iedereen naar de zin en regelt on the spot (catering, ander vliegwerk). Hierdoor kan de producent zich met de grote lijnen bezig houden.
 • De productieassistent wordt aangestuurd door producent.

Redacteuren

 • Verzamelen verhalen vanuit de organisatie en daarbuiten.
 • Verzinnen welke gasten bij elkaar aan tafel zitten, welke dynamiek goed zou werken.
 • Doen voorbereidende gesprekken aan de telefoon.
 • Zoeken de meest interessante invalshoek.
 • Briefen de filmmaker voor de inhoud van de filmitems.
 • De eindredacteur neemt altijd de uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid.

Regie/Techniek tijdens de uitzending

 • Zorgt ervoor dat tijdens de liveshow het juiste beeld in de livestream verschijnt.
 • Houdt controle op de cameravoering door op de juiste momenten de juiste items te laden en de juiste mensen in beeld te krijgen.

Rol van de regisseur

 • Voortdurend remoted camera's bijsturen omdat mensen bewegen, kijkruimte zoals dat hoort, ooghoogten zoals dat hoort, voortdurend meeluisteren en schakelen, titels instarten.

Media-operator

 • Alle instarts, filmpjes, foto’s klaarzetten, meekijken en meeluisteren en strak instarten ('we kijken even naar het filmpje…').
 • Misschien kan diezelfde persoon ook Mentimeter bedienen. Dit kan alleen als hij/zij voortdurend blijft opletten om niet te laat te zijn met de instarts dan wel een cue krijgt van de regisseur (en dus in dezelfde ruimte moet zittenen dit niet hoorbaar is in de uitzending).

Tafeldame/heer

 • Ondersteunt presentator met zijn/haar blik op onderwerpen.
 • Maakt luchtig, verrijkt de dynamiek aan tafel.